MENY

KV Tavernan

 

Sorex Entreprenad utför konsulttjänster åt Mecon Bygg på projekt KV Tavernan i Barkaby, konsultjänsten innebär stöttning till befintlig platsorganisation för slutförande av pågående markarbeten.

Projektet avser markarbeten för byggnation av ca300 lägenheter och innefattar nu i slutfasen grundläggning för btg platta, avloppsrör, dräneringsarbeten, utlastning av massor osv.

Beställare: Mecon Bygg AB

Byggherre: Wallenstam AB

Entreprenad form: Totalentreprenad

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB