MENY

Sorex tilldelas Projekt Odenslunda Etapp 2 i Upplands Väsby, beställare är Upplands Väsby kommun.

 

Projektet utförs som en kapacitets ökning på befintligt system och innefattar nyläggning av ca 200m självfall och tryckledningar, i samband med detta byggs även befintlig väg om med ny asfalt och GC-bana, befintligt VA system slopas vid färdigställande, utöver detta så utförs granitkantsten, belysning, gräsmatta, tillfälliga vägar, återställningsarbeten, TA-planer, asfaltering, påkopplingsarbeten, samordning osv.

 

Detta är vårt andra tilldelade projekt åt Upplands Väsby kommun och vi ser fram emot ett bra samarbete även på detta projekt.

 

Beställare: Upplands Väsby Kommun

Kontrakssumma: 5milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1911-20200529

 

(Bild visar del 1)

Odenslunda Etapp 2 (Del 1)

(Bild nedan visar Del 2)

Odenslunda Etapp 2 (Del 2)

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB