MENY

Området Nyfors ska förberedas för permanent boende och Sorex har tilldelats entreprenaden.

 

Projektet är ett större projekt och innefattar rivning av belysning, asfalt, skogsröjning, och diverse anläggnings kompletteringar, trafik avstängningar, ca 5000m3 jordchakt, losshållning av ca 2600m3 berg, nybyggnation av befintliga vägar o parkeringsyta, vägräcken, kantsten av betong, ny belysnings anläggning, El o opto, dagvattenledningar, VA i ett speciellt förfarande med isolering och värmekabel (Eltas system), ca 13 000m2 asfaltering.

Projektet kommer att starta ca Februari -19.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 27milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1901-191031

Nyfors

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB