MENY

 

Jagbacken Etapp 2Projektet avser bla röjning skog, stubbrytning, sanering av bef jordmassor, spontning, vägar och VA, pumpstation, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering osv

I och med denna entreprenad så växer Sorex och vi har rekryterat en Platschef till detta projekt.

Innan semestern kommer vissa förberedelser att utföras och vi beräknar byggstart till mitten av September, projektet ska stå färdigt senast Maj -17.

 

Beställare: Strängnäs Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 8,300,000kr

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB