MENY

Sorex tilldelas projekt GC-Västerleden som är nyproduktion av en GC-väg längs med Västerleden som sträcker sig mellan K-rauta till Torshällavägen i Eskilstuna.

Beställare är Eskilstuna kommun och projektet innefattar nyproduktion av ca 1,5km GC-väg, asfaltering 4500m2, diverse rivning, jordschakt, massbalansering, kantstöd i betong samt spikade, plattläggning, skyltar, belysning, VA, EL och opto, TA-planer, samordning osv

 

Beställare: Eskilstuna Kommun

Anbudssumma: 3,1milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1809-181115

 

Översikt GC-Västerleden

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB