MENY

Finningerondellen

Detta är vårat andra projekt som vi nu ska starta upp tillsammans med Strängnäs kommun.

Projektet är ett ny exploateringsområde och avser bla röjning skog, stubbrytning, massbalansering, vägar och VA, losshållning berg, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, plattläggningar, asfaltering osv.

Diverse förberedelse arbeten kommer att utföras innan semester och byggstart planeras till mitten av September, projektet ska stå färdigt senast Maj -17.

 

Beställare: Strängnäs Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 6,855,000kr

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB