MENY

Sorex tilldelas Projekt EDS-Kyrka i Upplands Väsby, beställare är Upplands Väsby kommun.

Projektet innebär nyläggning av ca 900m tryckledningar både vatten och spill varav ca 500m ska förläggas med styrd borrning över en åker, tillfälliga vägar, återställningsarbeten, TA-planer, asfaltering, belysning, påkopplingsarbeten, samordning osv.

Viss del av ledningssträckan löper förbi en kyrka och en kyrkomur, detta kommer ställa höga krav vid genomförande fasen.

Entreprenaden har relativt lång byggtid som sträcker sig till 2020-10-31, kravet för start är dock 2020-04-01.

 

Detta är vårt första projekt åt Upplands Väsby kommun och vi ser fram emot ett bra samarbete.

 

Beställare: Upplands Väsby Kommun

Kontraktssumma: 6,8milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1911-20201031

 

(Bild nedan visar Del 1)

EDS-Kyrka del 1

(Bild nedan visar Del 2)

EDS-Kyrka del 2

(Bild nedan visar Del 3)

EDS-Kyrka del 3

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB