MENY

Projektet innefattar rivning av 103m bef dagvatten ledning av btg dim 400 samt läggning av ny btg ledning dim 400, rivning och sättning av 2st nya btg brunnar dim 1000, rivning av betong taxibana, hantering av deponimassor, lastfördelande nät, asfaltering osv.

Projektet är beläget inne på Uppsala Flygplats, startar omgående och ska stå klart i slutet på November -17.

 

Beställare: Fortifikationsverket

Anbudssumma: 1,1milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1710-1711

 

Byte av Dagvatten ledning dim 400

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB