MENY

Projektet startas upp i produktion V.49, projektet innefattar nyanläggning av opto och VA-Ledningar ca 1,5km i bef gc-väg, losshållning av berg, hantering av trafik (TA-Planer), asfaltering/återställning av bef GC-väg, hammarborrningar under bef väg osv.

 

Beställare: Norrtälje Kommun

Anbudssumma: 6,3milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1711-1805

Bergshamra VA

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB