MENY

Om Sorex

Sorex Entreprenad är ett anläggningsföretag med nytänkande, vars främsta ledstjärna är totalkvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga hållbart och för framtiden. 

Sorex har som mål att ha långsiktiga samarbetspartners, vi jobbar aktivt och strävar efter ett bra samarbete med kunden och att vi tillsammans ska jobba mot en bra slutprodukt där kunden ska vara mer än nöjd efter avslutad entreprenad.

Sorex är ett innovativt och personligt anläggningsföretag som kombinerar det lilla företaget med dom stora resurserna, vi ska alltid sträva efter att vara en konkurrens kraftig aktör på marknaden med ledorden hög kompetens och kvalite.

Eltas VA system, Nyfors

Eltas VA system, Nyfors

Del besiktning ELP Norra

Del besiktning ELP Norra

Schaktslädar Stenby

Schaktslädar Stenby

Uppstart Stenby Etapp 3

Uppstart Stenby Etapp 3

ELP Norra

ELP Norra

ELP Norra

ELP Norra

ELP Norra

ELP Norra

ELP Norra

ELP Norra

Kabel förläggning ELP-Norra

Kabel förläggning ELP-Norra

Schaktslädar Bergshamra VA

Schaktslädar Bergshamra VA

VA, Projekt Bergshamra

VA, Projekt Bergshamra

Schaktning Sika industriområde

Schaktning Sika industriområde

Berghantering Sika Industriområde

Berghantering Sika Industriområde

Utläggning skumglas, Fredrikstrandsvägen

Utläggning skumglas, Fredrikstrandsvägen

Rörläggning Fredrikstrandsvägen slutfasen

Rörläggning Fredrikstrandsvägen slutfasen

Rörläggning Fredrikstrandsvägen

Rörläggning Fredrikstrandsvägen

Vägsträckning och damm i Fredrikstrandsvägen

Vägsträckning och damm i Fredrikstrandsvägen

Markutrustning i

Markutrustning i "Uppställning bakom arenan"

Jagbacken, färdigställd Jvg övergång

Jagbacken, färdigställd Jvg övergång

Finningerondellen, Plattläggning

Finningerondellen, Plattläggning

Sika Gata 1

Sika Gata 1

VA, Jagbacken Etapp 2

VA, Jagbacken Etapp 2

KV Nätet Slutbesiktat

KV Nätet Slutbesiktat

Sika industriområde Etapp 2, Bergavtäckning och Jordschakt

Sika industriområde Etapp 2, Bergavtäckning och Jordschakt

Sika industriområde Etapp 2

Sika industriområde Etapp 2

Parkstråket Etapp 2, Schakt o Fyll, Kv Embryot, Huddinge

Parkstråket Etapp 2, Schakt o Fyll, Kv Embryot, Huddinge

Grundläggningsarbeten, KV Embryot, Huddinge

Grundläggningsarbeten, KV Embryot, Huddinge

Betongpålning, KV Fjärilen, Uppsala

Betongpålning, KV Fjärilen, Uppsala

Spontning/Plåtning, KV Fjärilen, Uppsala

Spontning/Plåtning, KV Fjärilen, Uppsala

Sprängningsarbeten, KV Embryot, Huddinge

Sprängningsarbeten, KV Embryot, Huddinge

Borrning Stålpålar, Klockarbacken, Huddinge

Borrning Stålpålar, Klockarbacken, Huddinge

Följa berg, Finplanering, Nacka

Följa berg, Finplanering, Nacka

Följa berg, Finplanering, Nacka

Följa berg, Finplanering, Nacka

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB