MENY

Mätteknik

Sorex har genom att anställa en Mätingenjör stärkt upp sin organisation, där vi nu till stor del kan sköta mätning i egen regi på våra projekt.

Vi har i och med detta investerat i toppmodern utrustning från Geomax med totalstation och GPS.

 

Utöver mätning i egen regi erbjuder Sorex Mättekniska tjänster i form av utstakningar och lägeskontroller, om du saknar prisuppgift för din kommun, fråga oss.

Vi kan även åta oss andra projektspecifika mätnings uppdrag.


För övriga förfrågningar och eller prisuppgifter kontakta Marika Sörman direkt på 070-4694355 eller Marika.Sorman@Sorex.se 

 

Prisuppgifter för utstakning i Haninge, Tyresö, Huddinge, Värmdö och Nynäshamns Kommun:

Priser nedan avser Attefallshus samt all form av utbyggnation typ garage: 

Grovutstakning Finutstakning Lägeskontroll
3000kr 4300kr 3500kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 2500kr)

 

Priser nedan avser nyproduktion av hus 4-6st hörn (max 300m2): 

Grovutstakning Finutstakning Lägeskontroll
5000kr 8000kr 5000kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 4000kr)
 Tillkommande hörn 250kr per punkt    

 Ovan angivna priserna är inklusive moms.

 

 

Prisuppgifter för utstakning i Nacka samt Lidingö kommun:

Priser nedan avser Attefallshus samt all form av utbyggnation typ garage: 

Grovutstakning Finutstakning Lägeskontroll
4000kr 5300kr 3500kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 2500kr)

 

 

Priser nedan avser nyproduktion av hus 4-6st hörn (max 300m2): 

Grovutstakning Finutstakning Lägeskontroll
6000kr 9000kr 5000kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 4000kr)
Tillkommande hörn 250kr per punkt    

Ovan angivna priserna är inklusive moms.

 

 

Kort förklaring om hur det går till med utstakningar/lägeskontroller:

Förarbete

Vi utgår från situationsplanen (ritningen som anger byggnadens läge på fastigheten). Om situationsplanens uppgifter är ofullständiga eller oklara måste vi begära in kompletterande uppgifter från arkitekt eller annan ansvarig.

Bifoga:

Undersök med ritningsansvaring vad du ska skicka med för att underlätta handläggningen. Utefter dessa underlag förbereder filer som används vid utsättning på plats.

Grovutstakning

Markering sker inför sprängnings- och schaktningsarbeten, vilket innebär att byggnadens hörn markeras, antingen med stakkäpp i marken eller med färgmarkering på berg/asfalt.

Finutstakning

Finutstakning krävs för att få exakt placering inför grundbyggnation. Byggaren förbereder med galgar/profiler (en träkonstruktion som uppförs i förlängningen av byggnadens fasadliv utifrån grovutsättningen). I dessa fästs spik eller skruv. Här kan byggaren spänna snören för att få ut byggnadens grund-/fasadliv. Vi kan hjälpa er med profiler mot en extrakostnad på 2000kr.

 

Profilbild

 

Efterarbete

Filen som används sparas så att man lätt kan komma åt och se vad som är utfört.

 

Lägeskontroll

I bygglovet anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge. Vid en lägeskontroll kontrolleras gjutformen innan gjutning för att se om byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer överens med beviljat bygglov.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig, men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheten att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, eller till och med när byggnaden är klar. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Intyg om utförd lägeskontroll utfärdas och skickas till kommunens bygglovsenhet. Detta är en del av dokumentationen som krävs för ett slutbevis av byggnationen.

 

 

 

För övriga förfrågningar och eller prisuppgifter kontakta Marika Sörman direkt på 070-4694355 eller Marika.Sorman@Sorex.se 

 

 Marika, Mätning

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB