MENY

Mål 2019

Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i vår verksamhet.
Sorex Entreprenad AB har fyra konkreta miljömål för 2019, som ska säkerställa att de övergripande miljömålen uppnås.

• Minimera resursförbrukning
Sorex Entreprenad AB ska sträva efter att minimera sin resursförbrukning genom att effektivisera användning av energi och råmaterial.

• Minska användningen av fossila bränslen
Sorex Entreprenad AB ska arbeta för att begränsa klimatpåverkan genom att minska användningen av fossila bränslen inom bolaget.

• Minska miljöpåverkan från fordon och maskiner
Sorex Entreprenad AB ska minska miljöpåverkan från sina fordon och maskiner genom att effektivisera dem och använda så miljövänlig utrustning som möjligt.

• Minimera miljöpåverkan från vår verksamhet på mark, vatten och luft
Sorex Entreprenad AB ska arbeta för att förebygga och minimera den påverkan vår produktion har på mark, vatten och luft.

 

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB